Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine

KOČEVSKI ROG - BAZA 20


PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JELENDOL

nazajO BOLNIŠNICI JELENDOL

Bolnišnico Jelendol so začeli graditi spomladi 1eta 1943 v Adjunktovi dolini, na kraju, kjer so veliko italijansko ofenzivo poleti 1942 preživeli ranjenci iz prve partizanske roške bolnišnice na bližnjem Daleč hribu.

Najprej so popravili oba prvotna nadstreška, nato pa so postavili barako za ranjence, kuhinjo in barako za osebje. Za gradbeni material so uporabili že posekana drevesa italijanske družbe Emona. Pomanjkanje žebljev so nadomestili z lesenimi klini. Špranje med debli so zadelali z mahom, najboljša izolacija pa je bil papir. Peči za ogrevanje so bile narejene iz bencinskih sodov, sezidane iz opeke ali pa prenesene iz zapuščenih kočevarskih hiš. Deske so pozneje dobili iz doline. Strehe barak so prekrili s smrekovimi vejami, listjem in mahom. Tako je bila bolnica neopazna tudi iz bližine. Svetili so si z repo z lojem, svečami in karbidovkami.Problem preskrbe z vodo so rešili z luknjo, izkopano na dnu bližnje vrtače. Vanjo je pronicala voda s pobočja. Dostop v bolnišnico je bil dovoljen samo po deblih posekanih dreves, pozimi pa samo v zares skrajni sili. V "zasneženo" bolnišnico in iz nje ni smela v snegu voditi nikakršna sled. Oskrbljena z zalogami hrane se je bolnišnica Jelendol "zasnežila" konec novembra 1943, nove ranjence pa je sprejela šele sredi aprila 1944.

Najstarejša izmed barak je baraka za ranjence. Velika je 10 x 6,5m, narejena pa je iz grobo stesanih brun. Nekaj kasneje so ji dodali še dva prizidka. Baraka nima oken, dnevno svetlobo so dajale le line v strehi. Tla so bila prekrita z deskami. Ležišča so bili pogradi, dvignjeni od tal in postavljeni ob daljših stenah barake.

Neposredno ob njej stoji iz desk zgrajena kuhinja z drvarnico. Dim iz kuhinje je bil speljan po cevi do dimnice, majhne kolibe, v kateri se je dim ohladil in se skozi line porazgubil v gozdu.

Operacijska baraka je bila postavljena jeseni 1944. Narejena je iz desk. Ima veliko kotno okno, ki mu je bila dodana še strešna lina. Le tako je bilo zagotovljene dovolj svetlobe za operacije.

Nad njo je postavljena baraka za osebje, ki so ga sestavljali običajno upravnik - zdravnik, politični komisar, intendant, bolničarji, nosači ranjencev, kuhar, brivec, perica, mizar, krojač. Število članov osebja je bilo okrog 18, opravljali pa so skoraj vsa potrebna dela.

Baraka uprave SCVPB (Slovenske centralne vojne partizanske bolnišnice) je bila narejena iz neobtesanih debel. V njej so se do sredine novembra 1943 vsakih štirinajst dni sestajali zdravniki in politični komisarji iz vseh roških postojank.
Bolnišnica Jelendol je prve ranjence sprejela 6. maja 1943. Delovala je do konca vojne. V tem času se je v njej zdravilo skupaj 330 ranjencev. Umrlo jih je 21, ki so jih pokopali na bližnjem grobišču.

 

nazaj