Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Programi po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Promocijsko-prodajni katalog
Prireditve
Gostinska ponudba
Prenočevanje
Nakupi
Informacije
Povezave
Kontakt
Aktualno
Lokalna akcijska skupina

 

 

Cerkno Aragonitni ježki v Ravenski jami  
1.CERKNO  
naslov Občina Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno
Hotel Cerkno, Sedejev trg 8, 5282 Cerkno
telefon 05 373 46 40 / 05 374 34 00
faks 05 373 46 49 / 05 374 34 33
e-pošta obcina@cerkno.si; hotel.cerkno@siol.net
www. www.cerkno.si
lokacija Cerkno
sezona vse leto
lokalno vodenje da
število udeležencev: 50
trajanje ogleda: 1,5 h
restavracija Hotel Cerkno
Gostišče Gačnik v Logu
prostor za piknik da, Črni vrh
možnosti izletov Partizanska bolnica Franja, Bevkova domačija, Divje babe, Ravenska jama
parkirišče za avtobus da
parkirišče za avtomobile da

 

Cerkno je kraj na prehodu med alpskim in primorskim svetom, kar ponuja veliko možnosti za številne krajše sprehode v naravo po označenih pošpoteh ali za celodnevne planinske ture. Tudi sam kraj z okolico ima dovolj ogleda vrednih zanimivosti: Cerkljanski muzej, hotel Cerkno s smučarskim centrom in bazenom, spominska obeležja NOB (brce, grobnica) ter rojstni hiši dr. Franca Močnika in nadškofa Sedeja.
2.ZAKRIŽ, ZAKOJCA, RAVNE  
naslov Bevkova domačija Zakojca, Zakojca, 5282 Cerkno
telefon 05 377 98 00 (Vencelj Tršar), 05 372 31 80 (Cerkljanski muzej)
lokacija Cerkno
sezona vse leto
urnik vsak dan. 9-16
rezervacije za skupine da
kontaktna oseba za rezervacije Cerkljanski muzej ali Vencelj Tršar, Zakojca 1, 5282 Cerkno
čas ogleda samostojni ogled: 10 min
voden ogled: 30 min
vstopnina odrasli, upokojenci, skupine 300 SIT / študenti 200 SIT / otroci brez vodenja 200 SIT, z vodenjem 250 SIT
lokalno vodenje da
število udeležencev v skupini: 30
trajanje ogleda: 30 min
restavracija da
možnosti izletov Ravenska jama z aragonitnimi ježki
parkirišče za avtobus da
parkirišče za avtomobile da
V rojstni hiši Franceta Bevka v Zakojci so ob stoletnici rojstva najplodovitejšega slovenskega pisatelja in pomembnega domoljuba leta 1990 odprli spominski muzej. Etnološka zbirka v pritličju ohranja podobo pisateljevega doma, na nekdanjem podstrešju pa je literarnozgodovinska razstava. Hiša je zanimiva tudi zato, ker predstavlja značilno kmečko arhitekturo tega območja na prehodu iz 19. v 20. stoletje.