Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Programi po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Promocijsko-prodajni katalog
Prireditve
Gostinska ponudba
Prenočevanje
Nakupi
Informacije
Povezave
Kontakt
Aktualno
Lokalna akcijska skupina

 

 


Glavna območja dediščineGrad Turjak

 

Turjak je leta 1067 sezidal Konrad von Auersperg. V 11. in 12. stoletju so mogočno trdnjavo večkrat uničili in obnovili; pozneje je preživela tudi turške vpade. Po potresu leta 1511 so grad prezidali in razširili, da so oblikovali trikoten obrambni prostor. V 17. stoletju trdnjava ni bila več potrebna, zato so Turjak obnovili v udobnejši in uglednejši grad. Med drugo svetovno vojno je bil močno poškodovan, zdaj pa ga obnavljajo. Na gradu večkrat uprizarjajo igre v srednjeveških kostumih.