Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine

KARTUZIJA PLETERJE

STARA KARTUZIJA

   

STARA GOTSKA CERKEV

   

NOVA KARTUZIJA

   

DUHOVNE RAZSEŽNOSTI KARTUZIJE

   

MUZEJ NA PROSTEM


OGLEDI:
Za obiskovalce sta v sklopu kartuzije Pleterje dostopni in možni ogleda le stara gotska cerkev in zakristija, kjer si je mogoče po predhodni najavi na recepciji samostana ogledati multivizijsko predstavitev kartuzije in življenja v njej.
Obisk je možen v času od 9.00 do 18.00 ure. Informacije na tel.: 07/308-1225, 308-1219.

Kartuzija Pleterje leži v tihi dolini ob vznožju Gorjancev, s severne strani pa jo obdajajo vinorodna pobočja Pleterskega hriba (282 m). Pleterje je oddaljeno 2 km od bližnjega Šentjerneja, od koder vodi pot do kartuzije skozi vas Šmarje. Sklop kartuzije Pleterje obdaja visoko obzidje kot ločnica med zunanjim svetom in skrivnostnim svetom tišine in miru. Samostanski svet obsega staro kartuzijo, od katere so se ohranili stara gotska cerkev, nadstropna zakristija ter ostanki križnega hodnika z delom kapiteljskega trakta in refektorija, in novo kartuzijo z vsemi pripadajočimi poslopji, ki pa so za obiskovalce nedostopni. Pred samostanskim kompleksom se je izoblikoval muzej na prostem (skansen). Ta je sprva nastal predvsem iz spomeniškovarstvenih potreb, vendar vedno bolj prevzema tudi funkcijo promocije kartuzije in njenih izdelkov.