Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine
Glavna območja dediščine
Nekaj namigov za izlete in počitnice
Programi po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine
Promocijsko-prodajni katalog
Gostinska ponudba
Prenočevanje
Nakupi
Informacije
Povezave
Lokalni vodiči
Taxi
Kontakt
Aktualno
Prireditve

Mlini v Žužemberku

7

Odprto po dogovoru: vsak dan 10 - 18;
tel.: 07/308-76-36

Ob lehnjakovih pragovih v zgornjem toku reke Krke so v preteklosti nastali številni mlini in žage. Danes delujejo le še redki, med njimi je za ogled zanimiv mlin v Praprečah pri Žužemberku, kjer vam mlinar lahko predstavi delovanje mlina in postreže z različnimi vrstami moke.

Na Dvoru so ob reki Krki vidni tudi ostanki nekdanje Auerspergove železarne, ki je obratovala v prejšnjem stoletju. Obnovljen je del nekdanje železarske peči, v sosednji stavbi pa so razstavljeni železarski izdelki (Marinčeva zbirka). (glej zemljevid, D).

Mirna Peč

9

Mirna Peč je osrednje naselje Mirnopeške doline. Za okolico sta značilna razgiban kraški relief in tradicionalna kmetijska krajina, kar še zlasti velja za bližnje Globodolsko polje. V zatrepni dolini Zijalo je pod visokim spodmolom drugi izvir ponorne reke Temenice. Od izvira vodi sprehajalna pot do bližnjega razglednega griča Sv. Ana, vrh katerega stoji barokizirana podružnična cerkev. V času starejše železne dobe je bilo tu tudi prazgodovinsko gradišče.

Staro mestno jedro
Novega mesta

11

Novo mesto je živahno gospodarsko, kulturno in politično središče Dolenjske. Najstarejši sledovi poselitve na območju mesta segajo v 10. stoletje pr. n. št.. Staro mestno jedro je nastalo v okljuku reke Krke, po pridobitvi mestnih pravic leta 1365. Posebnost osrednjega mestnega trga so arkadno oblikovana pritličja pročelij meščanskih hiš, v katerih so številne trgovine in lokali. Veduto mesta najbolj zaznamuje kapiteljska cerkev, v kateri je Tintorettova oltarna slika, podobo starega jedra pa zaokrožata frančiškanski samostan s cerkvijo in Breg z značilnimi hišami na skalni pečini nad reko Krko.

 
Grad Žužemberk

8

Odprto po dogovoru: pon. - pet. 13 - 16; sob in ned. 8 - 16 za grad
Informacije: TD Žužemberk,
tel.: 041 324-710

Grad, ki je omenjen že leta 1293, je bil v glavnem prezidan v 16. stoletju. Do leta 1945 je v jedru obsežnega renesančnega grajskega kompleksa stal še srednjeveški stolp. Grad obnavljajo, za obisk potrebujete vodnika - informacije o tem dobite v Turističnem društvu Žužemberk. Med vojno porušena župnijska cerkev sv. Mohorja in Fortunata na griču nad vasjo je danes na novo pozidana in s svojo izpostavljeno lego obvladuje dolino pod seboj.

Soteska

10

Dvorec Soteska je bil med vojno požgan in je še danes ruševina. Zgradili so ga v poznem 17. stoletju na ravnici ob izstopu reke Krke iz rečne soteske. Okolico je bogatil renesančno zasnovan grajski park z vrtnim paviljonom, imenovanim Hudičev turn. Dvorec so krasile stenske poslikave, ki so se delno ohranile le še v vrtnem paviljonu. Na nasprotnem bregu reke Krke so ruševine srednjeveškega gradu Stara Soteska.

Dolenjski muzej

12

Tor. - pet. 8 - 16, sob. 9 - 13, ned 9 - 12, pon. zaprto, tel.: 07/373-11-30

Vsekakor si morate ogledati Dolenjski muzej v središču starega mestnega jedra v Novem mestu. Poleg izredne arheološke zbirke (glej 3. stran), zbirke iz druge svetovne vojne in Jakčevega doma so tu shranjene slike na steklu iz 19. stoletja. Prikazane so tudi lončarska, medičarska in svečarska dejavnost ter tradicionalni kmečki pripomočki. Muzej ima med drugim odličen program občasnih razstav. V muzejski trgovini lahko kupite spominke in kopije muzejskih predmetov.

     

Začetek
Nazaj  
Naprej