Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine
Glavna območja dediščine
Nekaj namigov za izlete in počitnice
Programi po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine
Promocijsko-prodajni katalog
Gostinska ponudba
Prenočevanje
Nakupi
Informacije
Povezave
Lokalni vodiči
Taxi
Kontakt
Aktualno
Prireditve

PO LEPOTE REČNIH IZVIROV
Krka - Mirna Peč - Kostanjevica na Krki - Novo mesto
DVODNEVNI PROGRAM

Najbolj slikovita reka lehnjakovih pragov - Mestece na rečnem otoku
Dvorana kapnikov - Mesto na sedmih gričih - Najmočnejši obrh
Svetišče nepremagljivega boga - Mesto Zelenega Jurija
Park kraških zanimivosti

Tam, kjer se rojevajo dolenjske in belokranjske vode, je svet poln skrivnosti, odetih v zelena presenečenja pokrajine, v številne etnološke posebnosti, v odmeve korakov, ki raziskujejo mesteca na rečnih okljukih in otokih. Od miru Krke do lepot Lahinje, od ponikalniških izginotij Temenice do mogočnega obrha Krupe se vrstijo doživetja jam in vrtač, folklore in umetnosti, kulinaričnega razkošja in navdihov prvobitne narave.

Prvi dan:
Pot po tokovih rek, ki zaznamujejo življenje Dolenjske in Bele krajine, začnemo v vasi Krka. S ceste Ljubljana-Novo mesto zavijemo pri izvozu v Ivančno Gorico in v smeri proti Žužemberku pridemo na Muljavo, do domačije pisatelja Josipa Jurčiča. Tam je vabljiv muzej na prostem z odličnim naravnim amfiteatrom. Ogleda vredna je tudi cerkev Marijinega vnebozetja. V Muljavi ali Krki si privoščimo malico. Na poti iz Muljave kmalu dosežemo odcep v vas Krka. Z urejenega parkirišča se odpravimo peš do še ne povsem raziskane Krške jame, v kateri izvira reka Krka. V jamo, ki je bila nekdaj zavetišče pred Turki, lahko vstopimo le ob nizki vodi, kadar vode narastejo, pa vstop vanjo ni mogoč. Po doživetju rojstva reke, ki na svoji poti ustvarja edinstvene lehnjakove pragove in brez katere si ni mogoče predstavljati slikovitih vedut Dolenjske, se vrnemo do Ivančne Gorice in nadaljujemo pot skozi Trebnje v smeri Novega mesta.
Na poti do Mirne Peči nas spremlja reka Temenica, ki izvira pod vasjo Javorje južno od Litije. Na svoji poti ponikne in se znova prikaže v slikovitem izviru Zijalo pri naselju Vrhpeč. Reka potuje z nami mimo Mirne Peči, blizu katere spet ponikne med skrivnosti dolenjskega kraškega podzemlja ter priteče na plano v Luknji. Po slovesu od Temenice se znova usmerimo h Krki, v katero se po nekaj kilometrih Temenica tudi izliva.
Mimo Novega mesta prispemo v Kostanjevico na Krki, eno najmanjših in najstarejših slovenskih mest na rečnem otoku. Ogledamo si Galerijo Božidarja Jakca (1) v Kostanjeviškem gradu, nekdanjem cistercijanskem samostanu, ob katerem je tudi znamenita Forma Viva. Po sprehodu po mestnem jedru in po kosilu se odpravimo še v Kostanjeviško jamo (2) z veličastno, lepo zasigano Kapniško dvorano, do katere vodi osvetljena pot.
Pot nadaljujemo proti Novemu mestu, kjer bomo prenočili. Najprej se odpravimo na prijeten sprehod po mestu, si ogledamo Glavni trg in Kapiteljski hrib s cerkvijo sv. Miklavža, nato pa si privoščimo pravo domačo večerjo.

PO LEPOTE REČNIH IZVIROV
Krupa - Rožanec - Črnomelj - Krajinski park Lahinja

Drugi dan:
Preden se odpravimo iz Novega mesta, si ogledamo še Dolenjski muzej (3) z bogatimi zbirkami predmetov iz arheološke in etnološke zbirke pa tudi predmetov iz novejše zgodovine in galerijo Božidarja Jakca. Nato se čez Gorjance odpravimo v Belo krajino.
Iz metliške ali iz semiške strani prispemo v vas Krupa, pod katero je najmočnejši belokranjski obrh - kraški izvir pod strmo skalno steno. Tu izvira Krupa. Po malici nadaljujemo pot proti Rožancu, kjer se v gozdu pod cerkvijo sv. Jurija skriva antični mitrej. Okolica svetišča nepremagljivega boga Mitre, kakor pove napis nad reliefom iz 3. stoletja, je kakor nalašč za sprehode.
Vrnemo se v bližnji Črnomelj nad sotočjem rek Dobličice in Lahinje. V mestu se sprehodimo mimo gradu, nekdanje komende nemškega viteškega reda, cerkve sv. Petra in manjše cerkve sv. Duha. V črnomaljskem gradu si lahko ogledamo mestno muzejsko zbirko in zbirko del Božidarja Jakca, v Pastoralnem centru ob župnišču (4) pa so na ogled arheološke ostaline. Kosilo si privoščimo pri enem izmed okoliških gostincev.
Pot nadaljujemo proti Vinici do Krajinskega parka Lahinja, v katerem je zaradi številnih pojavov, značilnih za plitki kras, izjemno stičišče naravne in kulturne dediščine Bele krajine. V vasi Veliki Nerajec, v kateri je tudi informativno središče parka, lahko spoznamo etnološke posebnosti, nato pa se odpravimo v sosednji Pusti Gradac.
Tu si lahko ogledamo naključno najdene arheološke predmete, mlin in žago venecijanko. Na majhnem rečnem okljuku je še cerkev Vseh svetnikov, ki jo je zidar podpisal z odtisom svoje roke in buri domišljijo z legendo o cerkvenem zvonu.
Domov se vračamo mimo Črnomlja v smeri proti Kočevskemu Rogu ali v smeri Dolenjskih Toplic. Za lep konec dneva si na poti privoščimo še večerjo.
Če želimo, pa lahko dvodnevno potovanje razširimo v počitnice, na katerih raziščemo naravno in kulturno dediščino ter kulinariko turističnih kmetij in domačih gostiln Dolenjske in Bele krajine.

Želite še več?
- Po mir belih menihov
- Po sledeh grajskih doživetij
- Po dolini reke Krke
- Po zgodbe kočevskih gozdov in bregov reke Kolpe
- Po pehar belokranjskih dobrot

OPOMBE
(1) Galerija Božidarja Jakca, Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki (07/498-70-08), odprto vsak dan 9h-18h, ponedeljek zaprto
(2) Jamarsko društvo Kostanjevica (041/297-001), od aprila do oktobra je ogled jame ob sobotah, nedeljah in praznikih vsako sodo uro 10h-18h, julija in avgusta je ogled mogoč vsak dan 10h-18h, za skupine (najmanj 20 oseb) po predhodni najavi
(3) Dolenjski muzej, Muzejska 7, Novo mesto (07/373-11-30), odprto od torka do petka 8h-16h, poleti od 8h-17h, sobota 9h-13h, poleti od 10h-17h, nedelja 9h-12h, poleti od 10h-13h, ponedeljek zaprto
(4) Pastoralni center, Župnijski urad, Ulica Mirana Jarca 5, Črnomelj (07/305-18-24), odprto po dogovoru