Ponudba


Domov Pohodništvo / P17.1 Na Trdinov vrh / Naravna dediščina

Gospodična    SHEMATSKI ZEMLJEVID

Gospodična

Izvir Gospodična je ena izmed najbolj vabljivih znamenitosti Gorjancev. Med najbolj znane studence ga je povzdignilo ljudsko izročilo o njegovi bajeslovni zdravilni vodi s pomlajevalno močjo, ki ga je zapisal Janez Trdina v bajki Gospodična.

Studenec izvira na severnem pobočju Gorjancev na nadmorski višini 820 metrov, povprečen pretok vode pa znaša 5 l/min. V bližini prihaja na dan tudi izvir Gospod in še nekaj drugih, ki se stekajo v povirje Šumečega potoka. Zaledje izvirov gradijo na dolomitu ležeči ploščati apnenci, breče in laporji. Karbonatne kamnine zadržujejo bogate zaloge podzemske vode, zato so Gorjanci pomemben vir pitne vode.
 
Novomeški planinci so na pobudo naravoslovca Ferdinanda Seidla leta 1929 ob gradnji gozdne železnice preprečili posek gozda v zaledju izvira. Parcelo so odkupili in jo pravno zavarovali. Leta 1931 so izvir obzidali in nad njim postavili planinsko zavetišče. S tem so uredili eno najbolj obiskanih planinskih točk na Gorjancih. Izvir je  zavarovan kot kulturni spomenik.

Andrej  Hudoklin

AKTUALNO
PONUDBA
TURISTIČNI PAKETI

  Obiščite nas
Copyright © 2009 Creativ plus | o projektu | kontakt | zemljevid strani | navodila