Ponudba


Domov Kolesarjenje / K1.4 Po biserih dolenjskega turizma / Kulturna dediščina

Grad Struga

Gumberk 9
Gumberk
8222 Otočec
Tel: 031 230 163, 041 334 876
E: eleonora.sobjeska@hotmail.com, vitez-volk@hotmail.com

Grad stoji na terasi na desnem bregu reke Krke, severovzhodno od naselja Gumberk.

Prvotni dvor, omenjen 1449, je v 16. stoletju prezidal v grad Karel pl. Jurič. Juriči so bili lastniki gospostva vse do začetka 19. stoletja, ko postane last vitezov Fichtenau. Po drugi svetovni vojni je bil v lasti Kmetijske zadruge Krka, danes se ob njem razvija konjeniški šport.

Enonadstropni stanovanjski trakti oklepajo notranje dvorišče, vzhodni trakt ima z dvema štirioglatima stolpoma le obrambno funkcijo.

Grad Struga je lep primer časovno enotno nastalega gradu in predstavlja značilno grajsko arhitekturo 16. stoletja. Zaradi izpostavljene lege ob reki Krki sodi med ambientalno pomembne spomenike na Dolenjskem. Ima tudi kulturno-zgodovinski pomen, saj je poznan tudi po Tavčarjevi povesti Otok in struga.

Grad je bil z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Uradni list RS št. 38/1992 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.

    SHEMATSKI ZEMLJEVID


AKTUALNO
PONUDBA
TURISTIČNI PAKETI

Fotografije

  Obiščite nas
Copyright © 2009 Creativ plus | o projektu | kontakt | zemljevid strani | navodila