Ponudba


Domov / Ponudniki / Vajndol

Vajndol


Vrhpolje
Šentjernej


    SHEMATSKI ZEMLJEVID

Območje med Orehovico, Gorenjo Staro vasjo in Vrhpoljem, kjer je nahajališče fosilov iz miocena. Pred 15 milijoni leti je bilo območje del morskega dna zalivov Panonskega morja. Med laporji je moč najti številne okamenele polže. Nahajališče je eno od treh na svetu, kjer se nahajajo fosilni ostanki peraraj.

AKTUALNO
PONUDBA
TURISTIČNI PAKETI

  Obiščite nas
Copyright © 2009 Creativ plus | o projektu | kontakt | zemljevid strani | navodila