Ponudba


Domov / Ponudniki / Grad Hmeljnik

Grad Hmeljnik


Gorenje Karteljevo

    SHEMATSKI ZEMLJEVID

Grad Hmeljnik leži na kamnitem jezikastem obronku nad vasjo Karteljevo v bližini Novega mesta in je dobro viden iz doline in magistralne ceste Ljubljana-Bregana.

Grad se prvič omenja v virih že leta 1217. O prvotnih lastnikih gradu je malo znanega. Verjetno je bil sprva v lasti gospodov Višnjegorskih, vendar že od vsega začetka srečujemo na njem gospode pl. Hopfenbache ali Hmeljniške, ki so izumrli v začetku 14. stoletja. Nasledijo jih gospodje Auerspergi, ki so ostali njegovi lastniki skoraj tristo let. Sledijo različni lastniki, do zadnjih Wamboldtov, ki so ga imeli v lasti do druge svetovne vojne.

Prvotni hmeljniški grad iz poznega 12. stoletja se nam kaže kot tipičen obodni grad s kar dvema romanskima palacijema in stopniščnim stolpom. V gotski dobi so sezidali jugozahodni stolp in vzhodno krilo, ob gradu pa grajsko kapelo sv. Pankracija. V času turških vpadov je bilo zgrajeno dvojno obzidje, utrjeno z okroglimi stolpi, v renesansi pa so nastale po drugi svetovni vojni uničene dvoriščne arkade, ki so na dveh straneh oklenile notranje dvorišče. Grad je bil leta 1942 požgan, ruševine pa po vojni še minirane. Obnovitvena dela so se pričela konec petdesetih let, danes pa so razvaline zastrešene in v veliki meri statično utrjene.

Grad je bil z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Uradni list RS št. 38/1992 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.

AKTUALNO
PONUDBA
TURISTIČNI PAKETI

  Obiščite nas
Copyright © 2009 Creativ plus | o projektu | kontakt | zemljevid strani | navodila