Kolesarjenje


Domov / Kolesarjenje

Načrtovanje poti

korak 3/7

Izbrali ste
začetek poti: Gorenja Brezovica      ter konec poti: Gorenja Stara vas

Možnosti na tematski poti so naslednje:

  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Brezovica, Šentjernej
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Šmarje, Jelše, Gorenje Vrhpolje
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Stara vas
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Brezovica, Šentjernej
  • K9.1 Po poti maratona Jernejevo 
    • Groblje pri Prekopi, Zameško, Dobrava pri Škocjanu
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gomila
  • K9.1 Po poti maratona Jernejevo 
    • Dolenji Maharovec, Dolenje Gradišče pri Šentj., Dolenje Mokro polje
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Hrastje, Orehovica, Gorenja Stara vas
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Brezovica, Šentjernej
  • K9.1 Po poti maratona Jernejevo 
    • Groblje pri Prekopi, Zameško, Dobrava pri Škocjanu
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gomila, Dolenje Kronovo, Otočec, Ratež, Brusnice, Dolenji Suhadol, Hrastje, Orehovica, Gorenja Stara vas
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Brezovica, Šentjernej
  • K9.1 Po poti maratona Jernejevo 
    • Šmarje, Dolenje Vrhpolje, Gorenje Vrhpolje, Cerov Log
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Orehovica, Gorenja Stara vas
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Brezovica, Šentjernej, Drama , Gomila
  • K9.1 Po poti maratona Jernejevo 
    • Dolenji Maharovec, Dolenje Gradišče pri Šentj., Dolenje Mokro polje
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Hrastje, Orehovica, Gorenja Stara vas
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Brezovica, Šentjernej, Drama , Gomila, Dolenje Kronovo
  • Krka 12-Do "dolenjskih Benetk" 
    • Otočec, Šmarješke Toplice, Bela Cerkev, Dobrava pri Škocjanu, Zameško, Kostanjevica na Krki, Veliki Ban, Šmarje, Cerov Log, Orehovica
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Stara vas
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Brezovica, Šentjernej, Drama , Gomila, Dolenje Kronovo
  • Krka 12-Do "dolenjskih Benetk" 
    • Otočec, Ratež, Dolenje Mokro polje, Orehovica
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Stara vas
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Brezovica, Šentjernej, Drama , Gomila, Dolenje Kronovo
  • Krka 12-Do "dolenjskih Benetk" 
    • Otočec, Ratež
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Brusnice, Dolenji Suhadol, Hrastje
  • Krka 12-Do "dolenjskih Benetk" 
    • Orehovica
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Stara vas
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Brezovica, Šentjernej, Drama , Gomila, Dolenje Kronovo
  • Krka 12-Do "dolenjskih Benetk" 
    • Otočec, Ratež, Dolenje Mokro polje, Orehovica
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Stara vas
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Brezovica, Šentjernej, Drama , Gomila, Dolenje Kronovo, Otočec, Ratež
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Velike Brusnice, Leskovec, Tolsti Vrh
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Hrastje, Orehovica, Gorenja Stara vas
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Brezovica, Šentjernej, Drama , Gomila, Dolenje Kronovo, Otočec, Ratež
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Dolenje Mokro polje, Gorenje Gradišče, Loka
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Stara vas
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Brezovica, Šentjernej, Drama , Gomila, Dolenje Kronovo, Otočec, Ratež, Brusnice, Dolenji Suhadol, Hrastje, Orehovica, Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Šentjernej, Drama , Gomila
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Dolenje Kronovo, Otočec, Ratež, Dolenje Mokro polje, Hrastje, Orehovica
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Šentjernej, Drama , Gomila
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Dolenje Kronovo, Otočec, Ratež
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Brusnice, Dolenji Suhadol
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Hrastje, Orehovica
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Šentjernej, Drama , Gomila
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Dolenje Kronovo, Otočec, Ratež, Dolenje Mokro polje, Hrastje, Orehovica
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Stara vas
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Brezovica, Šentjernej, Drama , Gomila, Dolenje Kronovo, Otočec, Ratež, Brusnice, Dolenji Suhadol, Hrastje, Orehovica, Gorenja Stara vas
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Brezovica, Šentjernej, Drama , Gomila, Dolenje Kronovo
  • K1.4 Po biserih dolenjskega turizma 
    • Šmarješke Toplice, Novo mesto, Birčna vas, Dobindol, Dolenje Sušice, Dolenjske Toplice, Dolenje Polje, Straža, Podgora, Prečna, Mačkovec, Lešnica
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Otočec, Ratež, Brusnice, Dolenji Suhadol, Hrastje, Orehovica, Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenji Maharovec, Gorenja Gomila, Družinska vas, Dolenje Kronovo, Otočec, Ratež
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Brusnice, Dolenji Suhadol
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Hrastje, Orehovica
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenji Maharovec, Gorenja Gomila, Družinska vas, Dolenje Kronovo, Otočec, Ratež, Dolenje Mokro polje, Hrastje, Orehovica
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenji Maharovec, Gorenja Gomila, Družinska vas, Dolenje Kronovo, Otočec, Ratež
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Brusnice, Dolenji Suhadol
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Hrastje, Orehovica
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenji Maharovec, Gorenja Gomila, Družinska vas, Dolenje Kronovo, Otočec, Ratež, Dolenje Mokro polje, Hrastje, Orehovica
  • K9.2 Kolesarska podgorjanska pot 
    • Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenji Maharovec, Gorenja Gomila, Družinska vas, Dolenje Kronovo, Otočec, Lešnica, Mačkovec, Srebrniče, Potok, Jurka vas, Vavta vas, Rumanja vas, Dolenje Gradišče, Gorenje Gradišče, Dolenje Mokro polje, Ratež
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Velike Brusnice, Leskovec, Tolsti Vrh
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Hrastje, Cerov Log, Gorenje Vrhpolje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenji Maharovec, Gorenja Gomila, Družinska vas, Dolenje Kronovo, Otočec, Lešnica, Mačkovec, Srebrniče, Potok, Jurka vas, Vavta vas, Rumanja vas, Dolenje Gradišče, Gorenje Gradišče, Dolenje Mokro polje, Ratež
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Velike Brusnice, Leskovec, Tolsti Vrh
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Hrastje, Orehovica, Cerov Log, Gorenje Vrhpolje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenji Maharovec, Gorenja Gomila, Družinska vas, Dolenje Kronovo, Otočec, Lešnica, Mačkovec, Srebrniče, Potok, Jurka vas, Vavta vas, Rumanja vas, Dolenje Gradišče, Gorenje Gradišče, Dolenje Mokro polje, Hrastje, Cerov Log, Gorenje Vrhpolje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenji Maharovec, Gorenja Gomila, Družinska vas, Dolenje Kronovo, Otočec, Lešnica, Mačkovec, Srebrniče, Potok, Jurka vas, Vavta vas, Rumanja vas, Dolenje Gradišče, Gorenje Gradišče, Dolenje Mokro polje, Hrastje, Orehovica, Cerov Log, Gorenje Vrhpolje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenji Maharovec, Gorenja Gomila, Družinska vas, Dolenje Kronovo, Otočec, Lešnica, Mačkovec, Srebrniče, Potok, Jurka vas, Vavta vas, Rumanja vas, Dolenje Gradišče, Gorenje Gradišče, Dolenje Mokro polje, Ratež
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Velike Brusnice, Leskovec, Tolsti Vrh
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Hrastje, Cerov Log, Gorenje Vrhpolje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenji Maharovec, Gorenja Gomila, Družinska vas, Dolenje Kronovo, Otočec, Lešnica, Mačkovec, Srebrniče, Potok, Jurka vas, Vavta vas, Rumanja vas, Dolenje Gradišče, Gorenje Gradišče, Dolenje Mokro polje, Ratež
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Velike Brusnice, Leskovec, Tolsti Vrh
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Hrastje, Orehovica, Cerov Log, Gorenje Vrhpolje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenji Maharovec, Gorenja Gomila, Družinska vas, Dolenje Kronovo, Otočec, Lešnica, Mačkovec, Srebrniče, Potok, Jurka vas, Vavta vas, Rumanja vas, Dolenje Gradišče, Gorenje Gradišče
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Loka, Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenja Brezovica, Šmarje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Jelše
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenje Vrhpolje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenja Brezovica, Šmarje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Jelše
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenje Vrhpolje, Cerov Log, Hrastje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Tolsti Vrh, Leskovec, Velike Brusnice
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Ratež, Dolenje Mokro polje, Gorenje Gradišče
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Loka, Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenja Brezovica, Šmarje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Jelše
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenje Vrhpolje, Cerov Log, Hrastje, Dolenje Mokro polje, Gorenje Gradišče
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Loka, Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenja Brezovica, Šmarje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Jelše
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenje Vrhpolje, Cerov Log, Orehovica, Hrastje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Tolsti Vrh, Leskovec, Velike Brusnice
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Ratež, Dolenje Mokro polje, Gorenje Gradišče
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Loka, Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenja Brezovica, Šmarje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Jelše
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenje Vrhpolje, Cerov Log, Orehovica, Hrastje, Dolenje Mokro polje, Gorenje Gradišče
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Loka, Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenja Brezovica, Šmarje, Gorenje Vrhpolje, Gorenje Vrhpolje
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenja Brezovica, Šmarje, Gorenje Vrhpolje, Cerov Log, Hrastje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Tolsti Vrh, Leskovec, Velike Brusnice
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Ratež, Dolenje Mokro polje, Gorenje Gradišče
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Loka, Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenja Brezovica, Šmarje, Gorenje Vrhpolje, Cerov Log, Hrastje, Dolenje Mokro polje, Gorenje Gradišče
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Loka, Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenja Brezovica, Šmarje, Gorenje Vrhpolje, Cerov Log, Orehovica, Orehovica
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenja Brezovica, Šmarje, Gorenje Vrhpolje, Cerov Log, Orehovica, Hrastje
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Tolsti Vrh, Leskovec, Velike Brusnice
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Ratež, Dolenje Mokro polje, Gorenje Gradišče
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Loka, Gorenja Stara vas
  • Kolesarski maraton po dolini Krke 
    • Gorenja Brezovica, Dolenja Brezovica, Šmarje, Gorenje Vrhpolje, Cerov Log, Orehovica, Hrastje, Dolenje Mokro polje, Gorenje Gradišče
  • K9 - PO ŠENTJERNEJSKEM POLJU  
    • Loka, Gorenja Stara vas
nazaj
AKTUALNO
PONUDBA
TURISTIČNI PAKETI
NAČRTOVANJE POTI

  Fotografije

  Obiščite nas
Copyright © 2009 Creativ plus | o projektu | kontakt | zemljevid strani | navodila