K10 - PO POTEH RESSLA IN KNOBLEHARJA

   Šentjernej - Pleterje - Kostanjevica - Zameško - Škocjan - Zagrad - Zbure - Klevevž - Šmarješke Toplice

Dolžina poti: 46 km.

Nižinska pot od Šentjerneja do Šmarjeških Toplic. Priporočamo postanek v Pleterju (kartuzija in Skansen), Kostanjevici na Krki (jama in galerija), v Škocjanu,  parku Zagrad in Klevevžu.

Pot je vključena v paket HTN 03 14, 17