P6.1 Sejemska pešpot od Vinice do Žuničev

Pot poteka v območju Krajinskega parka Kolpa in je dolga 25 kilometrov. Del poti nas vodi ob slikoviti reki Kolpi mimo opuščenih mlinov in žag, studencev in kraških jam ter odmaknjenih obkolpskih vasi. Drugi del poti nas popelje med značilne belokranjske steljnike, vaške gmajne in zasanjane brezove gaje, v z vrtačami posejan kraški svet, poln bogatega ljudskega izročila in kulturnih znamenitosti. Pot je razgibana, nezahtevna in za vse generacije.

Obhod celotne poti traja 6 ur.