P2.2 Mimo Kadic na Travno goro

Krožna pot je primerna za solidno pripravljene rekreativne pohodnike, saj moramo poleg same dolžine poti premagati iz soteske Kadice do Gore kar metrov nadmorske višine. Preostali del poteka po nezahtevnem terenu.