P13.1 Cvičkova gaz

Trasa Cvičkove gazi poteka po afaltnih in makadamskih poteh vinskih goric Grčevje in Trška gora. Primerna tudi za bolj vzdržjive kolesarje.