P6 - PO NAJJUŽENJŠI SLOVENSKI MEJI

  Radenci - Kot - Damelj - Vinica

Dolžina poti: 19.6 km.

Hoja po najjužnejši slovenski meji poteka po mirni in zeleni pokrajini Krajinskega parka Kolpa mimo nekdanjih mlinov, kraške jame Kobiljače in kraških izvirov, tik ob reki Kolpi. Nezahtevna pot za ljubitelje miru in zelene pokrajine.

Najbolj primeren čas: topla polovica leta

Pot je vključena v paket HTN  12, 14