P7 - PO ŽUPANČIČEVI POTI

  Vinica - Krajinski park Lahinja - Dragatuš - Butoraj - Črnomelj

Dolžina poti:  21.6 km.

Iz  Krajinskega parka Kolpa pot vodi mimo rojstne hiše Otona Župančiča  skozi Krajinski park Lahinja. Ustavimo se lahko  v Velikem Nerajcu in Pustem Gradcu in ob Lahinji naposled prispemo do Črnomlja. Krajši lažji vzpon na Žeželj.

Najbolj primeren čas: topla polovica leta
Pot je vključena v paket HTN 05,12,14,17