Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Programi po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Promocijsko-prodajni katalog
Prireditve
Gostinska ponudba
Prenočevanje
Nakupi
Informacije
Povezave
Kontakt
Aktualno
Lokalna akcijska skupina

 

 


Glavna območja dediščinePartizanska bolnica Franja

Severovzhodno od Cerknega je prepadna soteska potoka Pasice. V njej stoji nekdanja partizanska bolnica Franja, priča slovenskega poguma in odločnosti v času druge svetovne vojne. Skale, brzice in drevje jo še danes zakrivajo prav tako dobro kakor med vojno. Bolnico je ustanovil dr. Viktor Volčjak, prve ranjene vojake pa so tja pripeljali konec leta 1943. Ime je dobila po dr. Franji Bojc-Bidovec, ki je prevzela bolnico januarja 1944. V njej je delala kot edina zdravnica, pomagala pa ji je ena sama šolana medicinska sestra. Vse drugo osebje so bili priučeni ranjenci. Bolnico so partizani uspešno ubranili v dveh napadih, tako da je sovražnik ni nikoli odkril in se je lahko razvijala.

 

Do pomladi 1945 je imela svojo elektrarno, rentgen, delavnice in pralnico, pa tudi več manjših oddelkov in operacijske prostore. Številna skrivališča in obrambni položaji so bili dosegljivi le po vrvi. Bolnica je bila povezana z mrežo postojank v gorati okolici Cerknega, tako da so v celotnem obdobju njenega delovanja oskrbeli več kot 1000 ranjencev.