Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine

KRAJINSKI PARK LAHINJA

REKE IN IZVIRI

   

LUGI IN VLAŽNI TRAVNIKI

   

KRAŠKI POJAVI

   

CERKEV VSEH SVETNIKOV

   

KLEPČEVA MLIN IN ŽAGA

   

LOKACIJA GRADU PUSTI GRADEC

   

ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA
INFORMACIJE: TIC ČRNOMELJ
Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj
tel.: 07 305 6530 gsm: 040 726 014
e-mail: turizem@crnomelj.si, www.crnomelj.si

KRAJINSKI PARK LAHINJA obsega naravno ohranjeno območje povirja zgornjega toka reke Lahinje, kjer se prepleta vrsta različnih kraških pojavov. Posebej je zavarovanih 7 naravnih spomenikov, dva naravna rezervata in pet kulturnih spomenikov. Zanimivo je manjše kraško polje ob kraški jami Zjot (Djud) s podzemnim jezerom in zasigano dvorano. Zahodno od Zjota se sredi njiv odpira udorna vrtača Glušenka, ki prihaja v stik s podzemno vodo. Posebnost parka sta botanično in zoološko zanimiva naravna rezervata Nerajski in Lahinjski Lugi ob izvirih Lahinje in njenem sotočju z Nerajčico. V močvirju Mlaka celo prebiva želva sklednica.

Park je zanimiv tudi v kulturno zgodovinskem pogledu. Okljuk reke Lahinje pri Pustem Gradcu je bil poseljen že v neolitski in bakreni dobi. V 16. st. je bil na njem pozidan grad, ki je bil opuščen že ob koncu 18. st. Na vrhu okljuka stoji sredi pokopališča cerkev Vseh svetnikov z letnico 1638 na kamnitem portalu. Ob reki Lahinji sta žaga in mlin, ki danes obratujeta le še v turistične namene. Nedaleč od vasi, v smeri proti Velikem Nerajcu, je vidna starejšeželeznodobna gomila.

Po parku so urejene poti obhoda, čas celotnega obhoda je 3h.