Novosti na portalu

Obiščite prenovljeni spletni portal www.visitdolenjska.eu


Predstavitev projekta Združenju hrvaških turističnih agencij Več >>

Odmevi v medijih ob zaključni prireditvi...  Več >>

Sodelovali smo z Adria Mobile kolesarskim klubom. Več >>

Aktivne počitnice in turistično ponudbo lahko izberete s klikom na pohodništvo, kolesarjenje, jahanje ali veslanje oziroma na interaktivnem zemljevidu poščete območje, ki vas zanima, naredite povečavo in s klikom na pot ali ponudnika pridobite dodatne informacije.

 Vremenska napoved
Zadnji popravki na portalu: 2. marec 2015
>>
Mobilni portal
Z mobilnim telefonom lahko dostopate do tematskih poti, ponudnikov in vse lahko pregledate tudi na zemljevidu.
>>
Sodelujoči partnerji


Domov / O projektu

O projektu

O projektu Heritage Trails Net

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni  razvojni programi.V skupni operaciji sodeluje kar 19 občin Jugovzhodne Slovenije.

Nosilka operacije je:
OBČINA TREBNJE
Občinska uprava
Goliev trg 5
8210Trebnje
Tel: (07) 34-81-100
http://www.trebnje.si

ki vodi in koordinira izvedbo celotne operacije. Občina Trebnje je prijaviteljica, podpisnica pogodbe o sofinanciranju projekta s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in upravičenka do sredstev sofinanciranja operacije.


Vodja operacije s strani nosilke operacije je dr. Marko Koščak, marko.koscak@siol.net


Udeleženke operacije so lokalne skupnosti JV Slovenije:
    1. Osilnica

Izvajalec operacije:
IGEA d.o.o.;
http://www.igea.si

Vodja operacije s strani izvajalca operacije je g. Boris Ahlin, boris.ahlin@igea.si 

s sodelujočimi partnerji:
KOMPAS NOVO MESTO d.o.o.,
RIC BELA KRAJINA d.o.o.,
RC KOČEVJE-RIBNICA,
STUDIO 5 Marko Kapus s.p.,
CREATIV PLUS d.o.o. in 
OIKOS d.o.o.

Upravljavec operacije:
RC NOVO MESTO d.o.o.
http://www.rc-nm.si

Vodja operacije s strani upravljavca operacije je g. Igor Vizjak, igor.vizjak@rc-nm.si 


Kaj pravi o projektu belokranjski kolesar Jani Brajkovič?

 

O projektu Aktivna e-Dolenjska

Aktivna e-Dolenjska je nadaljevanje projekta Regijske tematske poti, bolj poznanega pod kratico »HTN«, kot nadgradnjo v smislu e-vsebin za pomoč pri razvoju regijskih turističnih destinacij in e-storitev za potrošnike.


»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3.5.2. Gospodarsko razvojna infrastruktura ter prednostne usmeritve: 3.5.2.2 Informacijska družba.«
V skupni operaciji sodeluje kar 17 občin Jugovzhodne Slovenije.

Nosilka operacije je:

OBČINA ŠKOCJAN
Škocjan 67
8275 Škocjan

Tel: (07) 38-46-300
http://www.obcina-skocjan.si

Občina Škocjan je koordinator in prijaviteljica projekta ter podpisnica pogodbe o sofinanciranju projekta z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in upravičenka do sredstev sofinanciranja operacije.
Vodja operacije (projekta) s strani nosilke operacije je dr. Marko Koščak, marko.koscak@siol.netUdeleženke operacije so lokalne skupnosti JV Slovenije:

1.    Črnomelj
2.    Kočevje
3.    Kostel
4.    Metlika
5.    Mirna Peč
6.    Mokronog - Trebelno
7.    Novo Mesto
8.    Osilnica
9.    Ribnica
10. Semič
11. Sodražica
12. Straža
13. Šentjernej
14. Šentrupert
15. Škocjan
16. Trebnje
17. Žužemberk


Izvajalec operacije:
IGEA d.o.o.;
http://www.igea.si

Vodja operacije s strani izvajalca operacije je g. Boris Ahlin, boris.ahlin@igea.si 

s sodelujočimi partnerji:
KOMPAS NOVO MESTO d.o.o.,
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, d.o.o.
STUDIO MKA d.o.o.


Objave v medijih ob zaključni prireditvi projekta (28. maj 2010):
AKTUALNO
PONUDBA
TURISTIČNI PAKETI

Fotografije
Priznanje projekta!

  Obiščite nas
Copyright © 2009 Creativ plus | o projektu | kontakt | zemljevid strani | navodila