Kolesarjenje


Domov / Kolesarjenje

Načrtovanje poti

korak 2/7

Za začetno točko poti ste izbrali Obrh.
Prosimo, da s klikom na naziv kraja izberete še končno točko vaše poti.
Šentjernej
Šentrupert
Ševnica
Škocjan
Škrljevo
Šmarje
Šmarješke Toplice
Šmarjeta
Šmihel
Žužemberk
Banja Loka
Bela Cerkev
Birčna vas
Blato
Borovec pri Kočevski Reki
Briga
Brusnice
Cerov Log
Čatež
Češča vas
Črmošnjice pri Stopičah
Črnomelj
Dobindol
Dobrava
Dobrava pri Škocjanu
Dobrnič
Dobruška vas
Dolenja Brezovica
Dolenja vas
Dolenje Gradišče
Dolenje Gradišče pri Šentj.
Dolenje Kronovo
Dolenje Mokro polje
Dolenje Polje
Dolenje Sušice
Dolenje Vrhpolje
Dolenji Maharovec
Dolenji Suhadol
Dolenjske Toplice
Dolnja Briga
Dolnji Ajdovec
Drama
Družinska vas
Gabrje
Gabrje pri Soteski
Glažuta
Gomila
Gorenja Brezovica
Gorenja Gomila
Gorenja Stara vas
Gorenja vas pri Čatežu
Gorenja vas pri Mirni
Gorenje Gradišče
Gorenje polje
Gorenje Sušice
Gorenje Vrhpolje
Gornja Briga
Graben
Grčarice
Grič pri Klevevžu
Groblje pri Prekopi
Hrastje
Hrib-Loški Potok
Hrušica
Hudeje
Jama pri Dvoru
Jelše
Jurjevica
Jurka vas
Knežja vas
Kočevska Reka
Kostanjevica na Krki
Lešnica
Leskovec
Loška vas
Loka
Mačkovec
Mala Ševnica
Mala Cikava
Malence
Mali Slatnik
Martinja vas pri Mokronogu
Meniška vas
Mirna
Mokronog
Nova Štifta
Novo mesto
Novo mesto - maraton
Občine
Orehovica
Otočec
Pangrč Grm
Planina
Pluska
Podgora
Podhosta
Podturn pri Dol. Toplicah
Potok
Prečna
Preska pri Dobrniču
Račje Selo
Ratež
Ribnica
Roje pri Čatežu
Rožič vrh
Rumanja vas
Sajevec
Sejenice
Sela
Sela pri Dol. Toplicah
Smolenja vas
Sodražica
Soteska
Srebrniče
Sredgora
Srednji Lipovec
Stavča vas
Stopiče
Straža
Stranska vas
Suhor pri Dol. Toplicah
Svibnik
Tolsti Vrh
Travnik
Trebča vas
Trstenik
Uršna sela
Vavta vas
Velika Ševnica
Velika Loka
Velike Brusnice
Velike Poljane
Veliki Ban
Veliki Orehek
Veliki Slatnik
Vesela Gora
Zagorica pri Dobrniču
Zagrad
Zalog
Zameško
Zbure
išči:
nazaj
    SHEMATSKI ZEMLJEVID
AKTUALNO
PONUDBA
TURISTIČNI PAKETI
NAČRTOVANJE POTI

  Fotografije

  Obiščite nas
Copyright © 2009 Creativ plus | o projektu | kontakt | zemljevid strani | navodila