Kolesarjenje


Domov / Kolesarjenje

Načrtovanje poti

korak 2/7

Za začetno točko poti ste izbrali Ribnica.
Prosimo, da s klikom na naziv kraja izberete še končno točko vaše poti.
Šentjernej
Škocjan
Šmarje
Šmarješke Toplice
Šmarjeta
Špeharji
Žimarice
Žuniči
Adlešiči
Balkovci
Banja Loka
Bezgovica
Birčna vas
Blatnik pri Črnomlju
Borovec pri Kočevski Reki
Brezovica pri Predgradu
Briga
Bukovica
Cerov Log
Colnarji
Črnomelj
Dalnje Njive
Dečina
Dobindol
Dobliče
Doblička gora
Dobrava pri Škocjanu
Dobruška vas
Dol
Dolenja Žaga
Dolenja Brezovica
Dolenja vas
Dolenjci
Dolenje Gradišče
Dolenje Kronovo
Dolenje Mokro polje
Dolenje Polje
Dolenje Sušice
Dolenji Maharovec
Dolenji Radenci
Dolenjske Toplice
Dolnja Briga
Dolnja Paka
Dolnja Stara vas
Draga pri Sinjem Vrhu
Družinska vas
Fara
Gašpinovo
Gabrje pri Soteski
Glažuta
Gorenja Žaga
Gorenja Brezovica
Gorenja Gomila
Gorenja Podgora
Gorenjci pri Adlešičih
Gorenje Gradišče
Gorenje polje
Gorenje Vrhpolje
Gorenji Radenci
Goriška vas pri Škocjanu
Gornja Briga
Graben
Gradac
Grčarice
Grgelj
Grič pri Dobličah
Grič pri Klevevžu
Grmada
Hojče
Hrastje
Hrib
Hrib-Loški Potok
Hrovača
Janeži
Jelenja vas
Jelenov Žleb
Jurjevica
Jurka vas
Kanižarica
Kočevje
Kočevska Reka
Kostanjevica na Krki
Kot ob Kolpi
Kračali
Kržeti
Kvasica
Laze pri Predgradu
Lešnica
Lipovšica
Lipovec
Loška vas
Lobič
Lokve
Mačkovec
Mala Cikava
Malence
Mali Slatnik
Maršiči
Marindol
Mavrlen
Metlika
Miklarji
Miliči
Mozelj
Nemška Loka
Nova Štifta
Novo mesto
Novo mesto - maraton
Obrh
Orešje
Orehovica
Ortnek
Osilnica
Osrečje
Otavice
Otočec
Otovec
Petrinci
Planina
Podgora
Podhosta
Podklanec
Podturn pri Dol. Toplicah
Podzemelj
Potok
Praproče
Prečna
Predgrad
Prelesje
Preloka
Preska
Prigorica
Primostek
Purga
Pusti Hrib
Ratež
Ravne
Ravni Dol
Rodine
Rožanec
Rožič vrh
Rumanja vas
Sajevec
Sela pri Dol. Toplicah
Sinji Vrh
Sinovica
Slavski Laz
Sodevci
Sodražica
Soteska
Spodnja Bilpa
Srebrniče
Sredgora
Srednji Radenci
Straža
Stražnji Vrh
Suhor
Suhor pri Dol. Toplicah
Sv. Gregor
Svibnik
Talčji Vrh
Tanča Gora
Travna Gora
Travnik
Tribuče
Učakovci
Vavta vas
Velike Poljane
Vidošiči
Vinica
Vinji Vrh
Vrh pri Fari
Zadolje
Zagozdac
Zagrad
Zameško
Zamostec
Zapotok
Zbure
Zgornji Čačič
Zilje
išči:
nazaj
    SHEMATSKI ZEMLJEVID
AKTUALNO
PONUDBA
TURISTIČNI PAKETI
NAČRTOVANJE POTI

  Fotografije

  Obiščite nas
Copyright © 2009 Creativ plus | o projektu | kontakt | zemljevid strani | navodila