Kolesarjenje


Domov / Kolesarjenje

Načrtovanje poti

korak 2/7

Za začetno točko poti ste izbrali Straža.
Prosimo, da s klikom na naziv kraja izberete še končno točko vaše poti.
Šentjernej
Šentrupert
Ševnica
Škocjan
Škrljevo
Šmarje
Šmarješke Toplice
Šmarjeta
Šmaver
Šmihel
Štatenberk
Žaloviče
Železno
Žužemberk
Banja Loka
Bela Cerkev
Beli Grič
Birčna vas
Bitnja vas
Blato
Borovec pri Kočevski Reki
Brezovica pri Trebelnem
Briga
Brusnice
Cerov Log
Čatež
Češča vas
Češnjice pri Trebelnem
Čilpah
Črmošnjice pri Stopičah
Črnomelj
Čužnja vas
Dečja vas
Dobindol
Dobrava
Dobrava pri Škocjanu
Dobrnič
Dobruška vas
Dolenja Brezovica
Dolenja vas
Dolenje Gradišče
Dolenje Gradišče pri Šentj.
Dolenje Kronovo
Dolenje Mokro polje
Dolenje Polje
Dolenje Ponikve
Dolenje Sušice
Dolenje Vrhpolje
Dolenji Maharovec
Dolenji Suhadol
Dolenjske Toplice
Dolnja Briga
Dolnji Ajdovec
Draga pri Šentrupertu
Drama
Drečji vrh
Družinska vas
Gabrje
Gabrje pri Soteski
Glažuta
Gomila
Gorenja Brezovica
Gorenja Gomila
Gorenja Stara vas
Gorenja vas pri Čatežu
Gorenja vas pri Mirni
Gorenje Gradišče
Gorenje polje
Gorenje Sušice
Gorenje Vrhpolje
Gorenje Zabukovje
Gorenji Mokronog
Gorenji Vrh pri Dobrniču
Gornja Briga
Graben
Grčarice
Grič pri Klevevžu
Groblje pri Prekopi
Hrastje
Hrastno
Hrastovica
Hrib-Loški Potok
Hrušica
Hudeje
Jama pri Dvoru
Jelše
Jordankal
Jurjevica
Jurka vas
Kamnje
Knežja vas
Kočevska Reka
Koglo
Kostanjevica na Krki
Krmelj
Lešnica
Leskovec
Loška vas
Loka
Mačkovec
Mala Ševnica
Mala Cikava
Malence
Mali Slatnik
Martinja vas pri Mokronogu
Meniška vas
Mirna
Mirna Peč
Mirna vas
Mokronog
Nebesa
Nova Štifta
Novo mesto
Novo mesto - maraton
Občine
Obrh
Orehovica
Ornuška vas
Otočec
Pangrč Grm
Pijavice
Planina
Pluska
Podgora
Podhosta
Podturn
Podturn pri Dol. Toplicah
Potok
Prečna
Preska pri Dobrniču
Puščava
Pugled pri Mokronogu
Račje Selo
Ratež
Rdeči Kal
Repče
Ribjek
Ribnica
Roje pri Čatežu
Roje pri Trebelnem
Rožič vrh
Rumanja vas
Sajevec
Sejenice
Sela
Sela pri Dol. Toplicah
Slepšek
Smolenja vas
Sodražica
Soteska
Srebrniče
Sredgora
Srednji Lipovec
Stavča vas
Stopiče
Stranska vas
Suhor pri Dol. Toplicah
Sv. Peter
Sveti Rok
Svibnik
Tolsti Vrh
Travnik
Trebča vas
Trebelno
Trebnje
Tržišče
Trstenik
Uršna sela
Vavta vas
Velika Ševnica
Velika Loka
Velike Brusnice
Velike Poljane
Veliki Ban
Veliki Orehek
Veliki Slatnik
Vesela Gora
Vrh
Vrhtrebnje
Zagorica pri Dobrniču
Zagrad
Zalog
Zameško
Zbure
išči:
nazaj
    SHEMATSKI ZEMLJEVID
AKTUALNO
PONUDBA
TURISTIČNI PAKETI
NAČRTOVANJE POTI

  Fotografije

  Obiščite nas
Copyright © 2009 Creativ plus | o projektu | kontakt | zemljevid strani | navodila