Kolesarjenje


Domov / Kolesarjenje

Načrtovanje poti

korak 2/7

Za začetno točko poti ste izbrali Svibnik.
Prosimo, da s klikom na naziv kraja izberete še končno točko vaše poti.
Šmarje
Šmarješke Toplice
Šmihel
Špeharji
Žužemberk
Žuniči
Adlešiči
Balkovci
Banja Loka
Birčna vas
Blatnik pri Črnomlju
Brezovica pri Predgradu
Cerov Log
Colnarji
Češča vas
Črmošnjice
Črnomelj
Dalnje Njive
Dečina
Dobindol
Dobliče
Doblička gora
Dol
Dolenja Žaga
Dolenja Brezovica
Dolenjci
Dolenje Gradišče
Dolenje Kronovo
Dolenje Mokro polje
Dolenje Polje
Dolenje Sušice
Dolenji Maharovec
Dolenji Radenci
Dolenjske Toplice
Dolnja Paka
Dolnji Ajdovec
Draga pri Sinjem Vrhu
Družinska vas
Fara
Gabrje pri Soteski
Gače nad Črmošnjicami
Gorenja Žaga
Gorenja Brezovica
Gorenja Gomila
Gorenja Podgora
Gorenjci pri Adlešičih
Gorenje Gradišče
Gorenje polje
Gorenje Sušice
Gorenje Vrhpolje
Gorenji Radenci
Gradac
Grgelj
Grič pri Dobličah
Hrastje
Hrib
Jama pri Dvoru
Jelenja vas
Jurka vas
Kanižarica
Kočevje
Komarna vas
Kot ob Kolpi
Kvasica
Laze pri Predgradu
Lešnica
Loška vas
Lobič
Lokve
Mačkovec
Mala Cikava
Mali Slatnik
Marindol
Mavrlen
Meniška vas
Metlika
Miklarji
Miliči
Mozelj
Nemška Loka
Novo mesto
Novo mesto - maraton
Obrh
Orehovica
Otočec
Otovec
Planina
Podgora
Podhosta
Podturn pri Dol. Toplicah
Podzemelj
Potok
Prečna
Predgrad
Prelesje
Preloka
Primostek
Purga
Ratež
Ribnica
Rodine
Rožanec
Rožič vrh
Rumanja vas
Sela
Sela pri Dol. Toplicah
Semič
Sinji Vrh
Slavski Laz
Sodevci
Soteska
Spodnja Bilpa
Srebrniče
Sredgora
Srednji Lipovec
Srednji Radenci
Stavča vas
Straža
Stražnji Vrh
Stranska vas
Suhor
Suhor pri Dol. Toplicah
Talčji Vrh
Tanča Gora
Trebča vas
Tribuče
Učakovci
Uršna sela
Vavta vas
Vidošiči
Vinica
Vinji Vrh
Vrčice
Vrh pri Fari
Zagozdac
Zalog
Zilje
išči:
nazaj
    SHEMATSKI ZEMLJEVID
AKTUALNO
PONUDBA
TURISTIČNI PAKETI
NAČRTOVANJE POTI

  Fotografije

  Obiščite nas
Copyright © 2009 Creativ plus | o projektu | kontakt | zemljevid strani | navodila