Pohodništvo


Domov / Pohodništvo

Načrtovanje poti

korak 1/7

Pomagamo vam planirati vašo pot med kraji, ki jih boste izbrali na izbranih tematskih poteh. Lahko izberete tudi ponudbo, ki je za vas zanimiva na tej poti.
S klikom na ime kraja izberete začetno točko vašega potovanja.
Šalka vas
Šentjernej
Šentjošt
Šentjurij na Dolenjskem
Šentrupert
Škocjan
Šmarje
Šmarješke Toplice
Šmarjeta
Štajer
Štalcerji
Štatenberk
Žaga
Žalostna gora pri Mokronogu
Žeželj
Željne
Žihovo selo
Žukovo
Žužemberk
Žuniči
Ajbelj
Banja Loka
Belčji Vrh
Blatni klanec
Božakovo
Boldraž
Boršt pri Dvoru
Brdarci
Breg pri Sinjem Vrhu
Brezovica
Brezovica pri Trebelnem
Briga
Bušinec
Bušinja vas
Bučka
Butoraj
Cerov Log
Cerovec
Cirnik
Colnarji
Čatež
Češča vas
Čelevec
Čilpah
Črešnjice
Črnomelj
Čurile
Daljni Vrh
Damelj
Debenec
Delač
Dobrava pri Škocjanu
Dobruška vas
Dol
Dolenja Nemška vas
Dolenja vas
Dolenje Dole
Dolenje Kamenje
Dolenje Kamenje pri Dobrniču
Dolenje Medvedje selo
Dolenje Selce
Dolenji Podboršt
Dolenji Podboršt pri Treb.
Dolenji Potok
Dolenjske Toplice
Drašiči
Draga pri Šentrupertu
Dragatuš
Dragoši
Drama
Drča
Drečji vrh
Dvor
Fara
Gašpinovo
Globel
Golek pri Vinici
Gorenja Žaga
Gorenja vas pri Šmarjeti
Gorenjci
Gorenje Dole
Gorenje Kamence
Gorenje Kamenje pri Dobrniču
Gorenje Laknice
Gorenje Ponikve
Gorenje selce
Gorenji Podboršt
Grabrovec
Gradac
Gradišče pri Trebnjem
Grgelj
Grič
Grič pri Klevevžu
Herinja vas
Hmeljčič
Hojče
Hrast pri Vinici
Hrastje
Hrastno
Hrastulje
Hrovača
Hrušica
Hudo
Jakšiči
Jama pri Dvoru
Javorovica
Jelše pri Otočcu
Jerenga
Jurjevica
Kamenica
Kaptol
Klevevž
Klošter
Knežja vas
Kočevje
Kostel
Kot pri Damlju
Koti
Krašnji Vrh
Kračali
Križevska vas
Križmani
Krkovo nad Faro
Krmačina
Krupa
Kukenberk
Kuželj
Kuzarjev Kal
Laze pri Kostelu
Laze pri Predgradu
Lepovče
Lipnik
Lipovšica
Lipovec
Loška vas
Mačkovec pri Dvoru
Makoše
Mala Lahinja
Malenska vas
Mali Ban
Mali Lipovec
Malkovec
Maršiči
Marindol
Meglenik
Meniška vas
Metlika
Mihovo
Miliči
Mirna
Mirna Peč
Mirna vas
Mirtoviči
Mokronog
Morava
Moverna vas
Naklo
Nebesa
Nova Štifta
Nova Gora
Novo mesto
Občine
Okrog pri Šentrupertu
Orehovica
Ortnek
Osilnica
Otavice
Otočec
Padež
Padovo pri Fari
Padovo pri Osilnici
Paha
Pangrč Grm
Paunoviči
Pavla vas
Perudina
Petrinci
Pijana gora
Planina
Pleterje
Pobrežje
Podgozd
Podhosta
Podklanec
Podlog
Podstene
Podstene pri Kostelu
Podstenice
Podturn pri Dol. Toplicah
Podvrh
Podzemelj
Potok
Prapreče
Prečna
Preloge
Preloka
Primštal
Primostek
Puščava
Pugled pri Mokronogu
Purga
Pusti Hrib
Radovica
Radoviči
Radovlja
Rajšele
Rake
Rakovec
Ravni Dol
Ravnik
Ribjek
Ribnica
Rigelj pri Ortneku
Rodine
Rodine pri Trebnjem
Roje
Roje pri Trebelnem
Rosalnice
Sadinja vas pri Dvoru
Sajevec
Sela
Sela pri Ajdovcu
Sela pri Dol. Toplicah
Selišče
Semič
Slamna vas
Slavski Laz
Slepšek
Smuk nad Semičem
Sodevci
Sodražica
Soteska
Spodnja Bilpa
Srednje Grčevje
Srednji Lipovec
Srednji Radenci
Stara Bučka
Stara Gora
Stopno
Straža
Stranska vas pri Semiču
Stružnica
Suhor
Sveti Vrh
Talčji Vrh
Telče
Tolsti Vrh
Trška gora
Travna Gora
Trebča vas
Trebnje
Učakovci
Vavpča vas
Velika Lahinja
Velike Poljane
Veliki Lipovec
Veliki Nerajec
Veliki Rigelj
Vesela Gora
Vidošiči
Vimolj
Vinica
Vinji Vrh pri Semiču
Vinski vrh
Vrbovce
Vrh
Vrh
Vrh pri Fari
Vrh pri Poljanah
Vrh pri Trebelnem
Vrhovci
Vrhovo pri Mirni Peči
Vrhpeč
Vrt
Zaboršt
Zabrdje
Zabukovje
Zagrad
Zaplaz
Zapuže pri Kostelu
Zbure
Zemelj
Zglavnica
Zilje
Zloganje
išči:
    SHEMATSKI ZEMLJEVID
AKTUALNO
PONUDBA
TURISTIČNI PAKETI
NAČRTOVANJE POTI

  Fotografije
Znamenitosti na poti
Označene peš poti

  Obiščite nas
Copyright © 2009 Creativ plus | o projektu | kontakt | zemljevid strani | navodila