Kolesarjenje


Domov / Kolesarjenje

Načrtovanje poti

korak 1/7

Pomagamo vam planirati vašo pot med kraji, ki jih boste izbrali na izbranih tematskih poteh. Lahko izberete tudi ponudbo, ki je za vas zanimiva na tej poti.
S klikom na ime kraja izberete začetno točko vašega potovanja.
Šentjernej
Šentrupert
Ševnica
Škemljevec
Škocjan
Škrljevo
Šmarje
Šmarješke Toplice
Šmarjeta
Šmaver
Šmihel
Špeharji
Štatenberk
Žaloviče
Železno
Žimarice
Žužemberk
Žuniči
Adlešiči
Balkovci
Banja Loka
Bela Cerkev
Beli Grič
Bereča vas
Bezgovica
Birčna vas
Bitnja vas
Blatnik pri Črnomlju
Blato
Borovec pri Kočevski Reki
Bosljiva Loka
Brezova Reber
Brezovica pri Predgradu
Brezovica pri Trebelnem
Briga
Brusnice
Bušinja vas
Bukovica
Cerov Log
Colnarji
Čatež
Češča vas
Češnjice pri Trebelnem
Čilpah
Črešnjevec pri Semču
Črmošnjice
Črmošnjice pri Stopičah
Črnomelj
Čužnja vas
Dalnje Njive
Dečina
Dečja vas
Dobindol
Dobliče
Doblička gora
Dobrava
Dobrava pri Škocjanu
Dobrnič
Dobruška vas
Dol
Dolenja Žaga
Dolenja Brezovica
Dolenja vas
Dolenjci
Dolenje Gradišče
Dolenje Gradišče pri Šentj.
Dolenje Kronovo
Dolenje Mokro polje
Dolenje Polje
Dolenje Ponikve
Dolenje Sušice
Dolenje Vrhpolje
Dolenji Maharovec
Dolenji Radenci
Dolenji Suhadol
Dolenjske Toplice
Dolnja Briga
Dolnja Paka
Dolnja Stara vas
Dolnji Ajdovec
Draga pri Šentrupertu
Draga pri Sinjem Vrhu
Drama
Drečji vrh
Družinska vas
Fara
Gašpinovo
Gabrje
Gabrje pri Soteski
Gače nad Črmošnjicami
Glažuta
Gomila
Gorenja Žaga
Gorenja Brezovica
Gorenja Gomila
Gorenja Podgora
Gorenja Stara vas
Gorenja vas pri Čatežu
Gorenja vas pri Mirni
Gorenjci pri Adlešičih
Gorenje Gradišče
Gorenje polje
Gorenje Sušice
Gorenje Vrhpolje
Gorenje Zabukovje
Gorenji Mokronog
Gorenji Radenci
Gorenji Vrh pri Dobrniču
Goriška vas pri Škocjanu
Gornja Briga
Graben
Grabrovec
Gradac
Gradnik
Grčarice
Grgelj
Grič pri Dobličah
Grič pri Klevevžu
Grintovec pri Osilnici
Grivac
Grmada
Groblje pri Prekopi
Hojče
Hrast pri Jugorju
Hrastje
Hrastno
Hrastovica
Hrib
Hrib-Loški Potok
Hrovača
Hrušica
Hudeje
Jama pri Dvoru
Janeži
Jelše
Jelenja vas
Jelenov Žleb
Jordankal
Jugorje
Jurjevica
Jurka vas
Kamnje
Kanižarica
Knežja vas
Kočevje
Kočevska Reka
Koglo
Komarna vas
Kostanjevica na Krki
Kot ob Kolpi
Kračali
Kržeti
Krmelj
Krvavčji Vrh
Kuželj
Kvasica
Laze pri Predgradu
Lešnica
Leskovec
Lipovšica
Lipovec
Loška vas
Lobič
Loka
Lokve
Ložec
Mačkovec
Mala Ševnica
Mala Cikava
Malence
Mali Slatnik
Maline pri Štrekljevcu
Maršiči
Marindol
Martinja vas pri Mokronogu
Mavrlen
Meniška vas
Metlika
Miklarji
Miliči
Mirna
Mirna Peč
Mirna vas
Mirtoviči
Mokronog
Mozelj
Nebesa
Nemška Loka
Nova Štifta
Novo mesto
Novo mesto - maraton
Občine
Obrh
Orešje
Orehovica
Ornuška vas
Ortnek
Osilnica
Osrečje
Otavice
Otočec
Otovec
Pangrč Grm
Petrina
Petrinci
Pijavice
Pirče
Planina
Pluska
Podgora
Podhosta
Podklanec
Podturn
Podturn pri Dol. Toplicah
Podzemelj
Potok
Praproče
Prečna
Predgrad
Prelesje
Preloka
Preska
Preska pri Dobrniču
Prigorica
Primostek
Puščava
Pugled pri Mokronogu
Purga
Pusti Hrib
Račje Selo
Ratež
Ravne
Ravni Dol
Rdeči Kal
Repče
Ribjek
Ribnica
Rodine
Roje pri Čatežu
Roje pri Trebelnem
Rožanec
Rožič vrh
Rumanja vas
Sajevec
Sejenice
Sela
Sela pri Dol. Toplicah
Semič
Sinji Vrh
Sinovica
Slavski Laz
Slepšek
Smolenja vas
Smuk nad Semičem
Sodevci
Sodji Vrh
Sodražica
Soteska
Spodnja Bilpa
Srebrniče
Sredgora
Srednji Lipovec
Srednji Radenci
Srobotnik ob Kolpi
Stavča vas
Stopiče
Straža
Stražnji Vrh
Stranska vas
Suhor
Suhor pri Dol. Toplicah
Sv. Gregor
Sv. Peter
Sveti Rok
Svibnik
Talčji Vrh
Tanča Gora
Tolsti Vrh
Travna Gora
Travnik
Trebča vas
Trebelno
Trebnje
Tribuče
Tržišče
Trstenik
Učakovci
Uršna sela
Vas
Vavta vas
Velika Ševnica
Velika Loka
Velike Brusnice
Velike Poljane
Veliki Ban
Veliki Orehek
Veliki Slatnik
Vesela Gora
Vidošiči
Vinica
Vinji Vrh
Vrčice
Vrh
Vrh pri Fari
Vrhtrebnje
Zadolje
Zagorica pri Dobrniču
Zagozdac
Zagrad
Zalog
Zameško
Zamostec
Zaplaz
Zapotok
Zbure
Zgornji Čačič
Zilje
išči:
    SHEMATSKI ZEMLJEVID
AKTUALNO
PONUDBA
TURISTIČNI PAKETI
NAČRTOVANJE POTI

  Fotografije

  Obiščite nas
Copyright © 2009 Creativ plus | o projektu | kontakt | zemljevid strani | navodila